Η εταιρεία Kokolios Fruits, προμηθεύεται αγροτικά προϊόντα από επιλεγμένους παραγωγούς σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Το έμπειρο προσωπικό μας αναζητά τα πλέον καλύτερης ποιότητας προϊόντα, συμμετέχοντας ενεργά και στην συλλογή.

Μετά την παραλαβή των προϊόντων από το χωράφι ακολουθεί η διαλογή από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι συσκευασίες των επιλεγμένων τελικά προϊόντων καταλήγουν στα ειδικά ψυγεία της εταιρείας σε θερμοκρασίες που τα διατηρούν φρέσκα, μέχρι την μεταφορά τους στους εμπόρους χονδρικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Συνοπτικά η εταιρεία Kokolios Fruits, διαθέτει:

  • Σύγχρονες ψυκτικές μονάδες σε ιδιόκτητη έκταση 
  • Διαμορφωμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης
  • Σύγχρονο εξοπλισμό διαλογής
  • Ειδικά μηχανήματα μεταφοράς, αποθήκευσης και φόρτωσης προϊόντων
  • Ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης παραγωγής